onsdag 23 april 2008

9 månader

Lika länge som en graviditet varar har vi bott på sjukhus. Vi flyttade hem i januari och det känns märkligt att så lång tid som det tar för ett barn att bli färdigt i sin mammas mage, lika länge bodde vi på sjukhuset.

Orsaken till den långa sjukhusvistelsen var till största del sonens hjärtfel, Fallots tetralogi, men också den radda av komplikationer som han hade oturen att råka ut för.

Inga kommentarer: