fredag 25 april 2008

Keuhkovaltimoläppä

Så heter lungpulsåderklaff på finska. Ett inte helt lätt ord att uttala för den som inte behärskar språket i fråga. Det och många andra långa krångliga finska medicinska termer (som är tillräckligt krångliga att lära sig på svenska) har jag lärt mig under året som gått.

Alla hjärtebarn i Finland opereras på Barnkliniken i Helsingfors. Tyvärr kommer man inte långt om man bara pratar svenska, så jag är oerhört glad att jag kan finska. Den finska medicinska terminologin var helt obekant när vi första gången kom till Barnkliniken, och jag hade ibland svårt att förstå personalen berättade. Detta trots att jag förstår språket i övrigt.

Jag ska nog inte ge mig in på att försvara den svensktalande minoriteten i Finland just idag, men jag tänker på de föräldrar som inte kan finska. När det är tillräckligt tungt ändå att befinna sig på sjukhus, och så förstår man inte riktigt vad som händer runt omkring.

Tänker speciellt på första gången som vår son skulle opereras, in kommer narkosläkaren som pratar fort och otydligt och ska förklara ingreppet. Nervösa som vi var och inte riktigt vana med alla termer blev ett bland de få orden jag kunde tyda, ordet "hengenvaarallista", sen hörde jag inget mer.

Ordet betyder livshotande och jag vet fortfarande inte vilken del av ingreppet han syftade på, men operationen gick bra.

Inga kommentarer: