söndag 30 augusti 2009

Höst med Tittut!


Föräldra-barn- grupp för funktionshindrade & långtidssjuka små barn

Tittut på Åland är en föräldra-barn-grupp för barn med olika funktionshinder i åldern 0-6 år och deras familjer.

T.ex. barn med olika syndrom, neurologiska handikapp, enbart fysiska handikapp, barn med olika kroniska sjukdomar och barn som av någon annan orsak har särskilda behov i sin vardag.

Vi sjunger teckensånger och leker med barnen, fikar och pratar med varandra. Här finns möjlighet att träffa andra föräldrar och barn i samma situation.

Vi träffas varannan vecka i S:t Mårtensgården i Mariehamn, måndagar jämna veckor mellan klockan 10-12. Mariehamns församling bjuder på gratis fika!

Tittut startar höstterminen måndagen den 31.8 kl 10.00!

Inga kommentarer: